ที่ใส่ของอเนกประสงค์ติดหลังเบาะรถยนต์ Prince&Princess Back seat organizer

สำหรับใส่ของหลังเบาะรถยนต์เอนกประสงค์ เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอย เหมาะกับรถยนต์ที่จำกัดพื้นที่ มีช่องใส่ของเยอะ สามารถใส่ได้ทั้งของคุณแม่และลูกน้อยได้ เช่น ขวดนม ของเล่น และอื่นๆ