ที่คลุมกันฝุ่นสำหรับรถเข็นและคาร์ซีท Prince&Princess Stroller&Car Seat Dust Cover

ที่คลุมกันฝุ่นสำหรับรถเข็นและคาร์ซีท ช่วยทำให้รถเข็นและคาร์ซีทของคุณสะอาดปราศจากฝุ่น มีขนาดใหญ่ สามารถปรับให้เหมาะกับขนาดของคาร์ซีทหรือรถเข็นได้ รูด้านข้างของผลิตภัณฑ์เป็นตัวช่วยระบายอากาศได้ดีป้องกันความชื้นที่เป็นสาเหตุให้รถเข็นและคาร์ซีทขึ้นราได้